Taťána Šimečková - psychologické poradenství a diagnostika
Vackova 44, Brno - Královo Pole
tana.simeckova@volny.cz

 

Párová konzultace

Pokud se objevují obtíže a starosti ve vašem partnerském či manželském vztahu a máte partnera, který je ochotný přijít a s problémy pracovat, je možné setkat se s vámi oběma společně. Setkání trvá také přibližně 50minut, a pokud není problém nějak zásadně vyhrocený, frekvence setkání bývá tak 1x za dva až tři týdny. Tím je vlastně vyjádřeno také to, že léčba vztahu mezi partnery nebývá záležitostí na týdny, ale spíše na měsíce. Průměrný počet setkání se opět pohybuje kolem 6-10ti.

Párová terapie není vhodná vždy a není vhodná pro každého. Na začátku je vždy potřeba vše dobře zvážit. Někdy platí, že jedno setkání v páru vydá za mnoho konzultací individuálních. Jindy je ale zřejmé, že manželství zatěžují nevyřešené záležitosti jen jednoho z partnerů a párová práce by jen potvrdila jeho snahu zbavit se vlastní odpovědnosti a hledat vinu v partnerovi. Párová práce je celkově náročná a vyžaduje určitou alespoň základní stabilitu obou partnerů a jejich spolupráci.

Stejně jako individuální práce přináší i ta párová také těžké nebo smutné chvíle, ačkoliv to rozhodně není mým cílem. I proto je nutná alespoň minimální odolnost partnerů vůči stresu a je vhodný i určitý závazek záměrně si neubližovat a ve spolupráci vytrvat, i když to není jenom příjemné. Mám zkušenost, že téměř každá párová práce, v níž jsou klienti skutečně ponoření a ze které si odnášejí novou zkušenost a nové možnosti, prochází i obdobími, kdy se konec trápení zdá být v nedohlednu. Na druhou stranu, s mnoha klienty zažívám i chvíle uvolnění a radosti a své místo má v párové terapii i humor a vtip.
Michael Marčák
Úkolem terapeuta v párové terapii je pokusit se najít ve vztahu místa, kde dochází ke konfliktům a proč, a zprostředkovat své porozumění oběma partnerům. Společné je potom hledání jiných možných řešení. I v párové terapii ale platí, že nemám „patent na rozum“.
Mým cílem je vést klienty ke vzájemnému dialogu a pochopení sebe i partnera.

Cílem párové terapie nemusí být udržet vztah za každou cenu. Dobrý a oboustranně srozumitelný a přijatý rozchod může být stejně „dobrým“ výsledkem párové práce jako trvající partnerský vztah.

Líbí se mi, jak definuje cíle párové terapie švýcarský psychiatr a psychoterapeut Jürg Willi. Rozlišuje cíle ideální, kam patří větší schopnost v rámci vztahu rozvinout také vlastní možnosti a uspokojit potřeby každého z partnerů, uvolnit ve vztahu to, co partnery svazuje a omezuje a nedovoluje jim stát se sebou samými, a propojit to, co od partnerů očekává okolí, s tím, jaký vztah potřebují mít oni sami. A cíle reálné, které se týkají především sebepoznání a přijetí základních limitů.

Párová terapie by měla směřovat k cílům ideálním, ale často je to tak, že tyto cíle zůstanou spíše otevřenou cestou, která může být ještě mnohem delší než terapie samotná. Dobrými reálnými cíli párové terapie pak bývá lépe poznat sebe i partnera, porozumět tomu, jak ve vztazích reagujeme a co v nich hledáme, nebo co dokonce potřebujeme tak moc, že se bez toho nedokážeme obejít. Přijmout vlastní zodpovědnost za sebe sama a za naplnění svých potřeb, umět si říci o to, co potřebuji. A přijmout i fakt, že partner mi to nemusí umět nebo chtít dát. Nečinit partnera/partnerku zodpovědným za vlastní selhání a za mé vlastní zraňující chování. Přijmout ta omezení, která přinášejí osobnosti partnerů a vzdát se přehnaných nároků na vztah a nereálných očekávání. Nehledat řešení, která jsou a budou navždy, nehledat ve vztahu jedno řešení na všechno a nesvazovat v něm ani sebe ani partnera a to ani za cenu, že nám to aktuálně zajistí větší pocit důvěry či bezpečí. Vztah je živý organismus, měnlivý, pružný, dýchající… a partnery lépe spojí vzájemná důvěra a důvěra ve věci příští než sebelepší šroub.