Taťána Šimečková - psychologické poradenství a diagnostika
Vackova 44, Brno - Královo Pole
tana.simeckova@volny.cz

 

Individuální konzultace

Individuální práce v psychoterapii probíhá obvykle 1x týdně, průměrná doba práce je pak kolem 10ti setkání. Při vážnějších psychických obtížích může léčba trvat i měsíce. Jsou také situace, kdy klient potřebuje po nějakou dobu doprovázet a podpořit v těžké životní situaci, pak není nutné setkat se každý týden, ale kontakt může celkově trvat i více let. Vždy platí, že se snažím, aby práce trvala co nejkratší dobu, ale zároveň tak dlouho, jak dlouho budete potřebovat.

V individuální psychoterapeutické práci preferuji Gestalt přístup, ve kterém jsem také vyškolená. Nástrojem mé práce je vlastní setkání s klientem a rozhovor s ním. Cílem je obecně najít lepší porozumění klientově situaci a tomu, jak sám klient se sebou a s druhými lidmi zachází. Kde má své zdroje energie a podpory a jak je využívá nebo naopak nevyužívá, co skutečně chce a co potřebuje, a jestli si za svými potřebami umí jít. Pokud ne, co mu brání a jak to obvykle dělá, že své potřeby a přání nakonec znovu nenaplní, co očekává ve vztazích, čeho se bojí a co sám do vztahů přináší?

Když uvádím, že skutečným nástrojem mé práce je rozhovor a setkání, mám na mysli také fakt, že při terapeutickém (léčivém) rozhovoru nejsem já tím, kdo „všemu rozumí a všechno zná a všude byl“. Mohu se mýlit a můžeme mít na věci rozdílný názor. Ale od toho jsme tam dva – klient a já. Místa porozumění a souhlasu mohou přinést povzbuzení a podporu. Chvíle, kdy se naše názory liší a vyjasňují, bývají těmi momenty, kdy se všichni učíme něco nového, abychom mohli jít dál.

Gestalt terapie klade také důraz na vlastní zkušenost klienta. To vy jste experty na svůj život a na svoji zkušenost.         

                                                                     Michael Marčák

Rozhovor je v zásadě „obyčejný“, není třeba se bát žádných jinakostí nebo podivností. Jsem také ráda, když rozumíte tomu, co se v terapii odehrává. Psychoterapie není magie a je pro mne důležité, aby mé postupy měly vždy zakotvení v dobré (a praxí prověřené) teorii. Mám dobré psychoterapeutické vzdělání, které si neustále doplňuji.