Taťána Šimečková - psychologické poradenství a diagnostika
Vackova 44, Brno - Královo Pole
tana.simeckova@volny.cz

 

Práce s dětmi

Při práci s dětmi vycházím opět především z Gestalt terapie, ale využívám i prvky narativní práce a v indikovaných případech také Dyadickou vývojovou terapii zaměřenou na terapii poruch vztahové vazby. Základními principy práce jsou hravost a zvědavost, přijetí dítěte takového, jaké je, zájem o jeho prožívání a potřeby, práce s jasnými hranicemi.


V práci s dětmi mám ráda, když může první setkání proběhnout bez dítěte, nejlépe s oběma rodiči.
Je to chvíle, kdy mi rodiče mohou v klidu povědět o všem, o čem chtějí nebo potřebují mluvit. Je to chvíle kdy se i já můžu ptát na různé okolnosti ze života dítěte. Zároveň nedochází k tomu, že by dítě jen trpně poslouchalo, co o něm říkají druzí lidé. Taková situace je pro každého nepříjemná a pro dítě stejně tak. Jsme vnímaví a citliví na to, když se mluví o nás. V dalším setkání bývá naopak velký prostor pro rozhovor a práci s dítětem. Většinou již dopředu mluvíme s rodiči o tom, jak bude další setkání probíhat. Práce s dětmi, stejně jako s dospělými, probíhá zpočátku nejčastěji ve frekvenci 1x týdně. Později je možné setkávat se méně často.

Krátký text o tom, jak terapeutická práce s dětmi probíhá, je ke stažení zde. 

Nabízím také poradenství a práci s dětmi v situacích rozvodu či rozchodu rodičů 

Pomáhám rodičům najít odpovědi na otázky jako:

  • Jak a o čem s dětmi mluvit?

  • Co mohou děti prožívat a potřebovat?

  • Jak mluvit o rozvodu či rozchodu rodičů s malými dětmi?

I zde je pro mne důležitá spolupráce s oběma rodiči.
Komunikace s dítětem a práce s ním slouží v těchto chvílích i jako prevence možných problémů spojených s rozpadem vztahu rodičů.
Učím rodiče naslouchat dítěti, ale zároveň dítě nezatěžovat zodpovědností za rozhodnutí, která náleží dospělým.
Nabízím hravou interaktivní práci s dítětem.
Zajímá mne, co dítě potřebuje a prožívá.
Hledám způsoby, jak může dítě o svých prožitcích a potřebách mluvit se svými rodiči.
Podporuji zdravou adaptaci dítěte na novou situaci v rodině.
Hledám s dítětem jeho vlastní perspektivu po rozpadu vztahu rodičů.

V práci s dětmi v situaci rozvodu či rozchodu rodičů mi pomáhá také originální interaktivní počítačový program Archipelago, který jsme přímo pro tyto situace vymyslely společně s kolegyní Gabrielou Vykypělovou a vytvořili s celou naší rodinou.